باتری 35 آمپرساعت BORNA

باتری 35 آمپرساعت BORNA BORNA LM54430 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 35 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 190 آمپر ابعاد 190*171*206 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: LM54430 کد محصول: 19811006 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 35 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 190 …
بیشتر

45 آمپر برناباتری

باتری 45 آمپرساعت BORNA BORNA LM54430 مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 45 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 410 آمپر ابعاد 188*175*248 میلی‌متر ارتفاع کل 188 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: LM54430 کد محصول: 12212001 استاندارد محصول: ISIRI / DIN تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 45 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 410 …
بیشتر

BORNA

BORNA باتری های برند BORNA از محصولات شرکت تولیدی برنا باتری 35 آمپر 45 آمپر 50 آمپر 55 آمپر 60 آمپر 66 آمپر 68 آمپر 70 آمپر 74 آمپر 88 آمپر 100 آمپر 120 آمپر 150 آمپر 170 آمپر 200 آمپر

باتری 200 آمپر برنا BORNA

باتری 200 آمپرساعت برنا BORNA BORNA MF200F47R مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 200 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 1200 آمپر ابعاد 194*208*468 میلی‌متر ارتفاع کل 215 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF200F47R کد محصول: 12211322 استاندارد محصول: ISIRI / JIS تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 200 آمپرساعت آمپر استارت سرد: …
بیشتر

170 آمپر برند BORNA

باتری 170 آمپرساعت BORNA BORNA MF170F47R مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 170 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 1000 آمپر ابعاد 194*208*468 میلی‌متر ارتفاع کل 215 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF170F47R کد محصول: 12311147 استاندارد محصول: ISIRI / JIS تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 170 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 1000 …
بیشتر

150 آمپر های برند BORNA

باتری 150 آمپرساعت BORNA BORNA MF150F47R مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 150 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 900 آمپر ابعاد 194*208*468 میلی‌متر ارتفاع کل 215 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: MF150F47R کد محصول: 12311146 استاندارد محصول: ISIRI / JIS تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 150 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 900 …
بیشتر

120 آمپر BORNA

باتری 120 آمپرساعت BORNA BORNA LM120E38R مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 120 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 750 آمپر ابعاد 210*171*410 میلی‌متر ارتفاع کل 236 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: LM120E38R کد محصول: 12211114 استاندارد محصول: ISIRI / JIS تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 120 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 750 …
بیشتر

100 آمپر BORNA

باتری 100 آمپرساعت BORNA BORNA LM100E38R مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 100 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 430 آمپر ابعاد 210*171*410 میلی‌متر ارتفاع کل 236 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: LM100E38R کد محصول: 12211106 استاندارد محصول: ISIRI / JIS تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 100 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 700 …
بیشتر

88 آمپر BORNA

باتری 88 آمپرساعت BORNA BORNA LM88D30R مشخصات کلی ولتاژ 12 ولت ظرفیت 88 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 600 آمپر ابعاد 192*167*282 میلی‌متر ارتفاع کل 221 میلی‌متر اطلاعات عمومی گروه محصول: LM88D30R کد محصول: 12211096 استاندارد محصول: ISIRI / JIS تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 ولت ظرفیت: 88 آمپرساعت آمپر استارت سرد: 600 …
بیشتر

80 آمپر برنا

BORNA 80-AH BORNA MF80D26R مشخصات کلی BORNA MF80D26R  ولتاژ 12 ولت ظرفیت 80 آمپرساعت  آمپر استارت سرد 660 آمپر ابعاد 192*174*272 میلی متر ارتفاع کل 192 میلی متر   اطلاعات عمومی اطلاعات عمومی گروه محصول: MF80D26R کد محصول: 12211085 استاندارد محصول: ISIRI / JIS تکنولوژی ساخت: Expanded Metal اطلاعات عملکرد اطلاعات عملکرد ولتاژ: 12 V …
بیشتر