رفتن به محتوا

BORNA

باتری های برند BORNA از محصولات شرکت تولیدی برنا باتری

باتری 35 آمپرساعت BORNA
35 آمپر
BORNA 45 AH LM54430
45 آمپر
BORNA 50 AH LM55030 باتری 50 آمپرساعت
50 آمپر
BORNA 55 AH LM55530
55 آمپر
BORNA 60 AH MF70D26R
60 آمپر
BORNA 66 AH MF56650
66 آمپر
BORNA 68 AH MF68D26L 68 آمپر BORNA
68 آمپر
BORNA 70 AH MF80D26L
70 آمپر
BORNA 74 AH MF57450
74 آمپر
BORNA 88 AH LM88D30R
88 آمپر
BORNA 100 AH LM100E38R
100 آمپر
BORNA 120 AH LM120E38R
120 آمپر
BORNA 150 AH MF150F47R
150 آمپر
BORNA 170 AH MF170F47R
170 آمپر
BORNA 200 AH MF200F47R باتری 200 آمپر برنا
200 آمپر
بازگشت به بالا