رفتن به محتوا

آزمایش ساییدگی Abrading Test
افزایش ناگهانی ولتاژ Abrupt Charge of Voltage
الکترولیت جذب شده الکترولیتی که به دلیل جذب درسپراتور بدون حرکت مانده است و این سپراتور معمولا از فیبرهای شیشه ای ساخته می شود. Absorbed Electrolyte
حصیری از الیاف شیشه‌ای کوچک است که برای فیلتر کردن اسید سولفوریک در باتریهای سرب - اسیدی استفاده می شود. Absorbent Glass Mat (AGM)
قابلیت جذب ، ظرفیت جذب Absorption Capacity
ضریب جذب، قابلیت جذب Absorption Factor
توان جذب، قدرت جذب Absorption Power
آمپرسنج جریان متناوب Ac Ampere Meter
تست عملکرد اولیه Acceptance Test
الکترود تغذیه Accumulation Electrode
دانسیته اسید، چگالی اسید Acid Density
نشان دهنده سطح الکترولیت در باتری Acid Level Indicator
زمانی که در حین شارژ سلول های اسید - سربی، اسید چگالی بالا در صفحات تولید شده است. این اسید سنگین در اثر گرانش به بخش پایین‌تر سلول می‌چکد. در حالی که اسید چگالی پایین به سمت بالای سلول میرود. این طبقه بندی از اسید می تواند به از دست دادن ظرفیت و / یا شکست باتری می شوند Acid Stratification
اسید شوئی ، شستشو با اسید Acid Treating
اسک حفاظت در برابر بخار اسید Acid Vapor Canister
ضد اسید Acid-proof
باتری صوتی – نوری Acoustico-Optical Cell
قدرت اثر ، پتانسیل اثر، پتانسیل کار ، قدرت کنش Action Potential
زمان مجازانبارداری مدت زمانی که يك باتری شارژپذیر میتواند در حالت شارژ شده در یک دمای معین نگهداری شود تا ظرفیت آن پائین تر از سطح تعیین شده قرار گیرد Activated Stand Life
اضافه پتانسیل جهت فعال سازی ( پدیده پلاریزاسیون ) میزان اضافه ولتاژ مربوط به مرحله مقدماتی واکنش انتقال بار درواکنش کلي الکترود Activation Over Potential(Polarization)
فعال سازی باتری خشک فرآیند فعال سازی باتری خشک (بدون الکترولیت ) با واردکردن الکترولیت و یا غوطه ور کردن آن در الکترولیت Activation-Dry Charged Battery
خورردگی پیشرونده Active Corrosion
موادی که درواکنش شارژ و دشارژ الکترودها شرکت می کنند. Active Material
بهره وری مواد فعال بخشی ازموادفعال که درطول دشارژ واکنش می دهد. قبل از آنکه دیگر باتری نتواند جریان ولتاژ مفید را ارائه دهد. Active Material Utilization
ضریب فعالیت Activity Coefficient
ظرفیت واقعی یک باتری مقدار آمپر ساعتی که یک باتری میتواند در شرایط معین( از جمله سرعت تخلیه ، دمای اولیه باتری و ولتاژ نهائی ) تولید کند . Actual Capacity
فرسودگی کاهش ظرفیت در باتری به علت استفاده مکرر و یادر اثر گذشت زمان Aging
الیاف شیشه ای جاذب رطوبت عایقهای الکتریکی از جنس الیاف شیشه ای متخلخل که به عنوان نگهدارنده الکترولیت در برخی باتریها عمل میکنند و متداول ترین عایق مورداستفاده در باتری سرب اسیدی VRLA می باشند AGM (Absorbed Glass Mat)
اکسید شده توسط هوا تخلیه الکتریکی صفحه منفی شارژ شده به علت اکسيداسیون در مجاورت هوا به همراه تولید گرما Air Oxidized
واحد اندازه گیری جریان الکترونی، یا عبور جریان از طریق یک مدار است. Ampere (Amp, A)
واحد اندازه گیری برای ظرفیت ذخیره سازی برق و باتری است، به دست آمده با ضرب جریان در آمپر های زمان در ساعت تخلیه باشد. (مثال: یک باتری ارائه می شود که 5 آمپر به مدت 20 ساعت ارائه می شود 5 آمپر * 20 ساعت = 100 آمپر ساعت ظرفیت.) Ampere Hours (Amp-Hr, AH)
بازدهی الکتروشیمیائی باتری (بازدهي الكتروشيميائي باتري بر اساس نسبت اخذ شده (برحسب وات-ساعت ) از باتري به انرژي داده شده به آن براي شارژ اوليه باتري بر حسب درصد.) Ampere-Hour Efficiency
ظرفیت سنج بر حسب آمپر ساعت، کنتور آمپر ساعت دستگاهی که میزان انرژی الکتریکی را بر حسب ساعت ثبت می کند Ampere-Hour Meter
آمپرومتری یک تکنیک الکتروشیمیائی بر اساس اندازه گیری جریان عبوری از الکترود کار دریک سل الکترو شیمیائی Amperometry
آند در یک سل الکتروشیمیائی آند الکترودی است که در آن اکسیداسیون رخ می دهد و در یک سل الکترولیتی آند الکترود مثبت است ، درصورتیکه در سل گالوانیک الکترود منفی می باشد.جهت قراردادی جریان از سوی قطب مثبت به سمت قطب منفی می باشد. Anode
تخریب آند ،ریزش آند Anode Drop/Anode Fall
لجن آندی لجن باقیمانده از آند ناخالص فلزی (مانند مس ) به واسطه تخریب آن در مرحله تصفیه به روش الکترولیز. Anode Slime/Anode Mud
آندکار ، آندایزینگ فرآیند تولیدیک فیلم اکسیدی بر روی فلزات و آلیاژها توسط الکترولیز است . فلز مورد نظر باید در یک سل الکترولیتی خواص ویژه سطح مانند مقاومت خوردگی ، مقاومت در برابر ساییدگی سختی ، شکل ظاهری و غیره را بهبود بخشد. Anodizing
آنولیت فاز الکترولیتی در تماس باآند Anolyte
پوشش ضدخوردگی ، روکش ضد زنگ Anti Corrosion/Anti Corrosive Coating
قطبهای غیر همنام Antilogous Poles
آنتیموان فلزی که معمولا برای افزایش قابلیت ریخته گری و استحکام در آلیاژهای شبکه های باتری های سرب اسیدی بکار می رود.افزایش این فلز در شبکه های باتریهای سرب اسیدی معمولا منجر به کاهش آب در الکترولیت باتریها شده به همین دلیل در باتریهائی که نیازبه تعمیر و نگهداری ندارند، از این فلز کمتر استفاده می شود . Antimony/stibium = Sb
دانسیته ظاهری Apparent Density
باتری با الکترولیت حاوی آب Aqueous Battery
دسته صفحه باتری Assembled Element
میانگین ولتاژ تمامی سلهای موجود در یک باتری Average Discharging Voltage
میانگین ولتاژ درطول مرحله دشارژ Average Discharging Voltage
میانگین چگالی ویژه الکترولیت تمامی سلهای موجود درباتری Average Specific Gravity
میانگین دمای تمامی سلهای موجود در یک باتری Average Temperature
جریان اصلی یک دانسیته جریان کم فارادیک که در زمانی که جریان فارادیک صفر در نظر گرفته می شود در الکترود جریان دارد . Background Current (Density)
بافل یک قطعه غیر رسانا که در بخش فوقانی دسته صفحات پیل منفذ دار تعبیه می شودو به عنوان سطح مبنای الکترولیت مورداستفاده قرار می گیرد . این قطعه غیر رسانا سطح فوقانی صفحات باتری را از اشیائی که ممکن است از طریق منافذ تهویه به داخل باتری نفوذ کند محافظت می نماید Baffle
سولفات باریم بخشی از موادمنبسط کننده در خمیر صفحات منفی Barium Sulfate
میله های شبکه های باتری میله های افقی وعمودی شبکه ها که برای توزیع جریان به کار می رود و مواد فعال را درجای خود نگه می دارد Bars
بارتون فرایندی است برای ساخت اکسید سرب که در طی آن سرب مذاب بوسیله جریان هوا در درجه حرارت بین 330 تا 400 درجه سانتی گراد اکسید می شود . Barton Process
جعبه باتری حاوی بلوک ورق، اتصال و الکترولیت Battery case
واحد تامین انرژی الکتریکی برای یک باتری ثانویه Battery charger
شارژ و دشارژ اولیه باتری Battery Conditioning
نگهدارنده باتری ، کلاف باتری Battery Cradle
ظرفیت اسمی باتری، طول عمر باتری باری (برحسب آمپر یا وات ) که انتظار می رود یک باتری درمدت زمان مشخص تولید نماید. Battery Duty Cycle
بازدهی الکتروشیمیائی باتری Battery Efficiency
سطح آب باتری Battery Fluid Level
بست باتری Battery Hold Down Clamp
چرخه عمر باتری Battery Life Cycle
نمایشگر باتری وسیله ای جهت نمایش پارامترهائی ازقبیل ولتاژ سل ، ولتاژ باتری،دما و غیره Battery Monitor
ولتاژ اسمی باتری Battery Nominal Voltage
درپوش اسید ، آبریز باتری Battery Plug
مثبت یا منفی بودن قطبهای باتری Battery Polarity
افت توان باتری Battery Power Loss/Battery Run Down
قفسه ای که جهت نگهداری تعدادی از باتریها مورد استفاده قرار می گیرد .متداول ترین ماده مورد استفاده فولاد می باشد با پوششی مقاوم در برابر خوردگی اسید . Battery Rack/Battery Stand
سپراتور باتری، صفحه عایق باتری Battery Separators
این اصطلاح توصیف آزمون برای تعیین وضعیت شارژ و سطح الکترولیت باتری های سرب با الکترولیت مایع است. وضعیت شارژ با اندازه گیری چگالی اسید مشخص می شود. Battery test
سینی باتری Battery Tray
نوار پلاستیکی قابل انعطاف u شکل مورد استفاده جهت نگهداری الیاف شیشه ای روی صفحه مثبت و یا جهت جداسازی لبه های صفحه مثبت یا منفی كه برای جلوگیری ازاتصال کوتاه بکار می رود Binding Strip-Plate
الکترودمشترک بين دوسل الکتروشیمیائی که قطب مثبت از یک سل را به قطب منفی سل دیگر ازلحاظ الکتریکی متصل می کند Bipolar Electrode
شارژ با سرعت زیاد و کوتاه مدت (شارژ سریع و کوتاه ) شارژ باتری در ماکزیمم ولتاژ مجاز در زمان تعریف شده برای حصول اطمینان از ظرفیت ماکزیمم باتری Boost Charge
باتریی که به منظور کاهش ولتاژ ونوسانات شدید جریان به منبع جریان مستقیم متصل میشود. Buffer Battery
باتری سرب - اسیدی Lead – Acid Battery
الکترود سومی که به عنوان الکترود مرجع برای تعیین ولتاژ(پتانسیل)الکترودهای مثبت/ منفی درسلهای سربی استفاده می شود . Cadmium Electrode
توانایی باتری با شارژ کامل به تحویل مقدار مشخصی از برق (آمپر ساعت، AH) در یک نرخ (آمپر، A) در طی یک دوره محدود از زمان (ساعت). Capacity
پایه الکتروشیمیایی واحد جریان تولید در یک باتری متشکل از مجموعه ای از صفحات مثبت، صفحات منفی، الکترولیت، جداکننده و پوسته. شش سلول در یک باتری سرب اسید 12 ولت وجود دارد. Cell
مقدار جریان در آمپر ساعت که باتری می تواند در حالت شارژ تعریف شده ، در درجه حرارت و شارژ ولتاژ مشخص در یک دوره زمانی تعریف شده بپذیرد. Charge Acceptance
آمپر ساعتهای بازگردانده شده به باتری توسط عمل شارژ به آمپر ساعتهای گرفته شده از باتری طی عمل دشارژ بر حسب درصد Charged Volume
مسیر جریان الکترون ها. مدار بسته یک مسیر کامل است. مدار باز یک مسیر شکسته و یا قطع شده است. Circuit
میزان آمپری که یک باتری اسید سرب می تواند در دمای 17.8- سانتیگراد به مدت 30 ثانیه و حفظ حداقل 1.2 ولت برای هر سلول، تحویل دهد. Cold Cranking Rating
پلی پروپیلن و یا لاستیک سخت نگهدارنده صفحات باتری، تسمه و الکترولیت Container
واکنش شیمیایی مخرب از الکترولیت مایع با مواد واکنش پذیر Corrosion
درب برای نگهدارنده Cover
میزان جریان برق و یا حرکت الکترون ها در طول یک هادی Current
در یک باتری، یک تخلیه به علاوه یک شارژ برابر است با یک چرخه. Cycle
تعداد کل دفعات شارژ یا دشارژ یک باتری ، تحت شرایط خاص تا زمانیکه ظرفیت باتری از حداقل تعیین شده ، کمتر نشود. Cycle Life
دشارژی که بیش از 80% ظرفیت اسمی باتری را مصرف می کند.این فرایند سیکل عمیق در خودروهای تفریحی ، ویلچیرها ،خودروهای مخصوص ورزش گلف یا ... به کار میرود. Deep Cycle
حالتی که در آن یک سلول با استفاده از جریان کم به طور کامل تخلیه شده ، به طوری که ولتاژ کمتر از ولتاژ تخلیه نهایی باشد. Deep Discharge
تخلیه 50% یا بیش از 50% ظرفیت اسمی یک سل یا باتری Deep Discharge
آن بخش از ظرفیت اسمی یک سل یا باتری که در طی هر سیکل دشارژ تخلیه می شود و بر حسب درصد بیان می شود. Depth of Discharge(DOD)
غوطه ورکردن موقت صفحات تازه خمیرمالی شده در اسید سولفوریک رقیق Dipping
هنگامی که یک باتری جریان تحویل دهد. Discharge
باتری یا سلولی که الکترولیت آن حالت سیال نداشته باشد یعنی به شکل خمیر ، ژل باشد و یا در موارد سپراتور متخلخل ریز جذب شده باشد. Dry Cell
تعداد دفعاتی که باتری در معرض شارژ ، دشارژ ، شارژ بیش از حد وانبارداری قرار می گیرد. Duty Cycle / Life Cycle
در باتری های اسید سرب، الکترولیت اسید سولفوریک رقیق شده با آب است. Electrolyte
ولتاژ نهائی ، ولتاژ پایانی ولتاژ باتری یا پیل در نقطه ای که ظرفیت اسمی دشارژ برابر حد تعیین شده و مشخص انجام شده است. End Point Voltage
آزمایش دوام ، تست پایداری آزمایشی که در آن طول عمر باتریهای ساخته شده تخمین زده می شود. Endurance Test
شبکه اکسپند ، شبکه باتری که از پانچ و کشش صفحات سرب به دست آید. Expanded Metal Grid
از دست دادن طولانی مدت ظرفیت، در طول استفاده Fading
حالتی که یک باتری کارکرد رضایت بخش ندارد. Failure
حالتی که در آن یک سلول یا باتری نمی تواند به یک سطح رضایت بخش شارژ شود. Failure, permanent
یک حالت خرابی که می توان آن را با استفاده از روش های الکتریکی خاص جبران نمود. Failure, reversible
شارژی که در ولتاژ جریان بالا انجام می شود و ظرفیت باتری را ظرف یک تا پنج ساعت به 95 % وضعیت شارژ می رساند .( در باتری سرب اسیدی) Fast Charge
جریان شارژ نهایی، آخرین جریان یک عملیات شارژ IU است. Final charging current
نشان دهنده پایین ترین سطح ولتاژ مجاز است که یک باتری و یا سلول می تواند تخلیه شود. تخلیه پایین تر این ولتاژ قطع (تخلیه عمیق) باعث صدمه و یا از بین بردن سلول الکتروشیمیایی در انواع باتری های مختلف می شود. Final discharging voltage
از بین بردن رطوبت سطح صفحات تازه خمیر مالی شده Flash Drying
شارژ الکتریکی اولیه برای تبدیل توده های فعال به حالت شارژ Forming
قسمت های بیرونی تقویت شده از یک شبکه باتری Frame
تغییر در چگالی ویژه الکترولیت در یک باتری سرب اسیدی هنگام دشارژ باتری Gravity Drop
اصطلاحی که برای توصیف اختلاف بین بیشترین وکمترین چگالی ویژه بین خانه های باتری استفاده می شود. Gravity Spread
چارچوب آلیاژ سرب که مواد فعال یک پلیت باتری را نگهداری می کند. Grid
پتانسیل مرجع یک مدار است. Ground
نشت جریان الکتریکی از مدار که معمولا موجب کاهش ظرفیت باتری می شود. Ground Leakage
کیسه نگهدارنده صفحات Guntlet
باتری توانمند برای کار در شرایط سخت Heavy Duty Battery
شارژ با یک جریان قوی بیشتر از 1C High current charging
تخلیه با شدت جریان بیشتر از 5C High current discharging
اتصال باتری به دستگاه شار‍ژ Hook Up
مقاومت ظاهری مدار متناوب به جریان، متشکل از راکتانس و مقاومت اهمی. Impedance
یک باتری ذخیره به برای تامین نیروی تجهیزات صنعتی استفاده می شود. Industrial battery
شارژ اولیه اولین فرآیند شارژ پس از اینکه الکترولیت در یک باتری خشک ریخته می شود. Initial charge
دمای الکترولیت، زمانی که شارژ یا تخلیه آغاز می شود. Initial temperature
ولتاژ اولیه، ولتاژ کاری زمان آغاز تخلیه می باشد. Initial voltage
مقاومت اهمی یک باتری Inner resistance
مقاومت قابل اندازه گیری در برابر جریان در یک باتری که به عنوان یک افت ولتاژ متناسب با جریان تخلیه، بروز می کند. Inner resistance, effective
مقاومت بين باتري و اتصال بدنه خودرو Insulation resistance
مقاومت الکتریکی بین قطب های دو سل که به صورت الکتریکی به هم متصل شده اند. Intercell Connections Resistance
باتری ها با توجه به استاندارد JIS تست می شوند. JIS Code
کربن بسیار ریز که از سوزاندن روغن یا گاز در شرایط کنترل شده، بدست می آید. Lamp black
شکل قرار گرفتن ترمینالها ، آرایش ترمینالها Layout
فلز نرم ، سنگین و چکش خوار با رنگ نقره ای مایل به آبی . به صورت ماده اولیه در ساخت باتری های سرب- اسیدی به کار می رود با نشانه Pb Lead (Pb)
یک باتری که در آن الکترودها از سرب تشکیل شده در حالی که الکترولیت شامل اسید سولفوریک رقیق است. Lead battery
دی اکسید سرب Lead Dioxide
اکسید خاکستری سرب Lead Grey Oxide
اکسید سرب Lead oxide
بازیابی خمیر در باتری های سرب اسیدی Lead Paste Reclaim
اکیسد قهوه ای رنگ سرب که ماده فعال موجود در صفحات مثبت کاملا شکل گرفته است با فرمول pbO2 Lead Peroxide
ترکیب کریستالی سفید ناشی از واکنش بین اسید سولفوریک و ترکیبات سرب ، ماده تشکیل شده در هردو صفحات مثبت و منفی باتری سرب- اسید در هنگام دشارژ Lead sulfate
فرمول شیمیایی 3 PbO Lead sulfate, tetrabase
سرب اکسید نشده و باقیمانده در صفحات پس از فرایند کیورینگ Lead, free (Pbmetallic)
آلیاژ سرب – کلسیم Lead-calcium alloy
بخش فلزی با پوشش نازک از سرب فلزی است که در سطح های گالوانیزه استفاده می شود Lead-coated part
خطوط افقی برروی دیواره های جانبی یک باتری که حداکثر و حداقل سطح الکترولیت را نشان می دهد. Level Lines
تنظیم کردن سطح الکترولیت یک باتری تا ارتفاع مشخص Leveling
مدت زمان عملکرد مفید که بر حسب سال و یا تعداد سیکل های شارژ و دشارژ محاسبه می شود. Life Cycle
زائده ای بر روی دیواره سینی باتری که سوراخی در آن تعبیه شده و بدان وسیله می توان باتری را بلند نمود. Lifting Eye
اصطلاح کلی برای مولفه های چوبی غیر سلولز Lignin
بار Load
تخلیه خود به خودی یک باتری ناشی از تشکیل پیل موضعی Local Action
افت ظرفیتی که در یک سل یا باتری در مدار باز ناشی از کنش موضعی رخ می دهد. Loss of Charge
شارژ با جریان کم Low current charging
دشارژ با جریان کم Low current discharging
باتریهائی که نیاز به مقدار کمی مراقبت دارند Low Maintenance Battery
پرچم شبکه باتری Lug
ماشین ریخته گری شبکه ها و قطعات ریختگی باتری Machine casting
نگهداری باتری در یک وضعیت شارژ کامل به وسیله شارژ کننده با ولتاژ پائین شارژ کننده Maintained capacity
مراحل لازم برای نگهداری یک باتری در شرایط مناسب ، مانند افزودن آب به الکترولیت جهت جبران کاهش آب باتری Maintenance
باتری که نیاز به افزودن آب و یا شارژ مجدد جهت جبران شارژ خودبه خودی ندارد و در باتری های سرب اسیدی معمولا شبکه های این باتریها را با آلیاژهای کم آنتیموان و یا بدون آنتیموان می سازند و از در پوشهای ویژه ای جهت میعان آب تبخیر شده استفاده می کنند. Maintenance-free battery
... Mass, active
شارژ مجدد یک باتری با جایگزینی فیزیکی مواد فعال دشارژ شده Mechanical Recharging
ولتاژ باتری بین وضعیت شارژ کامل و دشارژ کامل Mid-Point Voltage
فرآیندی که در آن آب ، اسید سولفوریک ، اکسید سرب منبسط کننده ها ( در صورت وجود خمیر منفی ) با هم ترکیب می شوند تا خمیر باتری تشکیل گردد. Mixing
قالب ریخته گری Mold, casting
پدیده ای حاصل از سرب اسفنجی تشکیل شده در اطراف صفحه منفی که توسط شارژ ودشارژ مداوم یک باتری ایجاد می شود. Moss Reaction
خمیر باتری Mud
الکترود منفی Negative electrode
قطب منفی Negative terminal
ولتاژ تقریبی مدار باز یک سل یا باتری . برای مثال ولتاژ اسمی یک باتری سرب- اسیدی دو ولت در هر سل می باشد اما ولتاژ واقعی بالاتر و تابعی از چگالی ویژه الکترولیت می باشد. Nominal voltage
باتری یک بار مصرف ، باتری غیر قابل شارژ مجدد Non Rechargeable Battery
یک واحد برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی یا امپدانس در یک مدار الکتریکی. Ohm
قفسه باتری Open Battery Rack
ارژ مجدد نسبی باتری ، خصوصا باتری های ساکن ، در زمان مناسبی از روز که باتری مورد استفاده نمی باشد. Opportunity Charging
ادامه شارژ باتری پس از آنکه باتری به بالاترین حد شارژ خود رسیده باشد. Output Voltage
ادامه شارژ یک باتری تا ولتاژی کمتر از میزان دشارژ توصیه شده Over Discharge
اتصال موازی چند باتری به یکدیگر Parallel Connection
مخلوطی از ترکیبات مختلف ( به طور مثال اکسید سرب و آب ، اسید سولفوریک ) که برای پوشش دهی شبکه های مثبت و منفی سرب مورد استفاده قرار میگیرد . این خمیر پس از طی مراحل بعدی مانند کیورینگ و فرماسیون به موادفعال مثبت ومنفی تبدیل میشود. Paste
صفحه باتری Pasted Plate , Faure Plate
حداکثر توانی که می توان از یک باتری به طور متناوب و در یک فاصله زمانی معین گرفت بدون آنکه به باتری صدمه جدی وارد آید. Peak Load / Peak Power
یک صفحه نازک پلاستیکی که به منظور جلوگیری از ریزش خمیر روی صفحات مثبت یا منفی کشیده می شود. Perforated Retainer
آزمایش تست ظرفیت باتری در یک جریان ثابت Performance Test
ولتاژی که یک باتری با شارژ کامل در لحظات اولیه از خود نشان دهد. این ولتاژ به طور معمول بالاتر از ولتاژ اسمی باتری می باشد. Peroxide Voltage
غوطه ورکردن صفحات باتری در اسید سولفوریک رقیق. Pickle
صفحه باتری شامل شبکه و مواد فعال Plate
شامل صفحات مثبت و منفی مونتاژ شده یک خانه باتری است . Plate Block
خمیر مالی صفحات باتری Plate Pasting
صفحه منفی باتری Plate – Negative
الکترودی که هنگام شارژ باتری جریان بار الکتریکی از آن به مدار خارجی منتقل می شود. Plate – Positive
پیچ باتری Plug
نشان دهنده مثبت و منفی بودن الکترود است. Polarity
قطبی که در آن جریان بار الکتریکی مثبت ( جریان قراردادی) از مقدار خارجی به سمت قطب منفی و در هنگامی که سل تحت دشارژ قرار می گیرد ، به سمت قطب منفی منتقل می شود. Positive Terminal
قطعه ای که دسته صفحه های انتهایی باتری را به قطب های مثبت و یا منفی متصل می کند. Post
آب مقطر Purified Water
معمولا باتری ها در حالت عادی با جریانی برابر 2% ظرفیت اسمی شارژ می شوند در شارژ سریع جریان شارژ بین 2/0 تا 5/0 ظرفیت مذکور است Quick Charge
صفحه باتری قبل از عملیات فرماسیون Raw Plate
شارژ باقیمانده Remaining charge
ظرفیت باقی مانده بعد از دشارژ Remaining capacity
فرایندی است که به منظور متعادل ساختن شارژ صفحات باتری انجام می شود. این عدم توازن شارژ می تواند هنگام استفاده از باتری رخ دهد. فرایند مذکور شامل دشارژ آهسته ، عمیق باتری و شارژ مجدد آن با یک جریان ثابت و با حدود 30 درصد شارژ اضافی می باشد. Reconditioning
واکنش شیمیایی است که می تواند در هر دو جهت انجام شود. (اکسیداسیون یا کاهش) Reaction, reversible
میزان آمپر ساعت هایی که یک باتری در شرایط شارژ کامل با یک سرعت دشارژ معین تا رسیدگی به یک ولتاژ نهایی مشخص تولید می کند. Rated Capacity
ولتاژ باقی مانده Residual Voltage
شارژ مجدد Recharging
در باتریهای سرب اسیدی به زمانی ( به دقیقه ) که باتری می تواند در 80 درجه فارنهایت با جریان ثابت 25 آمپر از حالت شارژ کامل تا ولتاژ نهائی 5/10 ولت تخلیه گردد اطلاق گردد این زمان معرف ذخیره باتری است . Reserve Capacity Rating
لجن سربی ناشی از ریزش صفحات در قسمت تحتانی باتری های سرب- اسیدی Sediment
فضای خالی ته جلد باتری برای انباشته شدن لجن ناشی از ریزش مواد فعال صفحات به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه. Sediment space
تخلیه آهسته باتری بدون اتصال به یک مصرف کننده خارجی Self-discharging
یک لایه عایق الکتریکی که به صورت فیزیکی دو الکترود با قطبیت مخالف را از هم جدا می سازد. عایق باید برای یونهای الکترولیت قابل عبور بوده در بعضی موارد خاصیت ذخیره کردن الکترولیت را داشته باشد ونسبت به الکترولیت فعال نباشد. Separator
ترتیب قرار گرفتن سلهای درون باتری که در آن قطب مثبت هر سل به قطب منفی سل مجاور متصل باشد.بنابراین ولتاژ نهایی باتری مجموع ولتاژهای تمام سلها است . Series Connection
مقیاسی که در طول آن باتری تحت شرایط برنامه ریزی شده به طور رضایت بخش کار کند .این مقیاس معمولا بر حسب واحد زمان و یا تعداد دفعات شارژ و دشارژ باتری بیان می شود. Service Life
طول عمر باتری بر حسب تعداد دفعات شارژ و دشارژ Service life, cyclical
طول عمر باتری بر حسب زمان Service life, useful
مدت زمانی که میتوان باتری را بدون نیاز به شارژ مجدد نگهداری نمود. Shelf life
قطعه ای که به منظور فیکس کردن دسته صفحه داخل خانه باتری به کار می رود. در مواردی به منظور سبک بودن این قطعات متخلخل ساخته می شوند. Shims
حفره هایی که به منظور سهولت در حمل و بر روی جلد تعبیه می شوند. Shipping vent
ضد ضربه Shock-resistant
اتصال کوتاه Short Circuit
شرایطی که در آن ولتاژ باز یک باتری در هنگام ضربه مکانیکی ناپایدار می شود.مقاومت این اتصال کوتاه موردی می تواند کم یا زیاد باشد. Short,intermittent
به باتری هایی گفته می شود که به منظور استارت ، روشنائی و تولید جرقه در وسایل نقلیه بکار می رود. SLI
شارژ مجدد باتری با شدت جریان کم Slow charge
میزان شارژ الکتریکی در باتری که به عنوان درصدی از تفاوت بین وضعیت شارژ کامل و دشارژ کامل نشان داده می شود. SOC/state of charge
نسبت ظرفیت به وزن یک باتری بر حسب آمپر ساعت بر کیلوگرم Specific capacity
نسبت انرژی به وزن باتری بر حسب وات ساعت بر کیلوگرم Specific Energy /Gravimetric energy
شارژ استاندارد Standard charging
اضافه شارژ اندک باتری با جریانی در حدود %3-%1 ظرفیت اسمی به منظور نگهداری دایمی باتری در حال شارژ Standby charge / Trickle charge
حالت شارژ State of Charge (SOC) /Health (SOH)
ماده فعال الکترولیت در باتری سرب اسیدی Sulphuric acid
نوعی قطب باتری که اغلب شامل سوراخی برای اتصال سیم می باشد. Tab
شارژی که در آن جریان ولتاژ در زمان شارژ مجدد کاهش می یابد. Taper charge
میانگین دمای اجزای باتری Temperature cell
غییرات ظرفیت اسمی یک باتری نسبت به درجه حرارت ( در مقایسه با درجه حرارت مرجع ) Temperature coefficient of capacity
تغییرات ولتاژ مدار باز یک باتری نسبت به درجه حرارت ( در مقایسه با درجه حرارت مرجع ) Temperature coefficient of voltage
روشی که از طریق یک مدار کنترل کننده در شارژ ( که متناسب با درجه حرارت باتری عمل می نماید) جریان شارژ باتری را از شارژ سریع کاهش داده و به شارژ ملایم تغییر می دهد. Temperature cut – off(TCO)
دمای تعریف شده الکترولیت جهت انجام تستهای ظرفیت باتری Temperature, nominal
میانگین دمای محیط اطراف باتری Temperature,ambient
قطب باتری ، ترمینال Terminal
ظرفیت محاسبه شده یک باتری با فرض آنکه مواد فعال باتری 100% در واکنشها شرکت کنند.معمولا در باتری های سرب اسیدی ظرفیت واقعی بین 40 تا 60 درصد ظرفیت تئوری می باشد. Theoretical capacity
انرژی مخصوص محاسبه شده یک باتری با فرض آن که مواد فعال باتری 100% در واکنش شرکت کنند. معمولا در باتری های سرب اسیدی ظرفیت واقعی بین 40 تا 60 درصد ظرفیت تئوری می باشد. Theoretical specific energy
عملیات و روشهایی که توسط آن باتری را در طول دوره شارژ و دشارژ در یک محدوده مشخص حرارتی نگه می دارند. Thermal management
با افزایش دما در باتری و متعاقب آن افزایش سرعت واکنشها، جریان الکتریکی بیشتری تولید خواهد شد . این افزایش جریان نیز افزایش دما را در پی خواهد داشت و با ادامه این دور دمای باتری تا حد غیر قابل کنترل بالا خواهد رفت که می تواند منجر به پدیده هائی از جمله از کار افتادگی باتری ، انفجار و ... گردد. Thermal runaway
مجموع کل انرژی که باتری در طول عمر خودتولید می کند. Throughput
تمام قطعات سربی مورد استفاده در سل باتری که خارج از سیستم الکتروشیمیائی آن قراردارند. Top lead
شارژی با سرعت کم که شارژ یک سل را بدون آسیب رساندن به آن کامل می کند. Topping charge
روش شارژی که در آن باتری به طور دائم و یا تناوبی به یک منبع جریان ثابت متصل است تا بدین وسیله باتری در شرایط کاملا شارژ باقی بماند . Trickle charging
حداقل اسید موردنیاز برای غوطه وری صفحات باتری و شرکت واکنشهای دشارژ. Useful acid
عمر مفید باتری Useful life
شیر ، دریچه ، سوپاپ ، سرپوش Valve
باتری سرب اسیدی مجهز به سوپاپ تنظیم Valve regulated lead acid
باتری سرب اسیدی مجهز به سوپاپ تنظیم Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Battery
پیچ درب باتری Vent cap / vent plug
وپاپ اطمینان در سلول که در صورت فشار زائد باز و زمانی که فشار به حالت طبیعی بازگشت، به صورت خودکار بسته می شود. Venting valve, recloseable
واحد اندازه گیری ولتاژ الکتریکی Volt
وش انتقال جریان شارژ به باتری از شارژ سریع تا شارژ ملایم با کنترل مدار در شارژ که بوسیله دما یا ولتاژ باتری فعال می شود. Voltage and temperature dependent cutoff (VTCO)
فاصله زمانی در ابتدای دشارژ یک باتری که در طی آن ولتاژ کاری یک باتری پایین تر از حد ثابت آن باشد.این پدیده معمولا به علت وجود یک لایه عایق غیر فعال برروی الکترود منفی بوجود می آید. Voltage delay
افت غیر طبیعی میزان ولتاژ در طول مرحله دشارژ باتری Voltage depression
افت لحظه ای ولتاژ زمانی که تخلیه جریان بالا استفاده می شود. Voltage dip
ولتاژ ایجاد شده در دو سر عنصر یا رسانا در اثر عبور جریان از مقاومت یا امپدانس آن عنصر یا رسانا. Voltage drop
کاهش تدریجی در ولتاژ پس از یک زمان طولانی مشخصه ای که در بسیاری از دشارژهای سیلد استفاده می شود. Voltage plateau
اختلاف بین حداقل و حداکثر ولتاژ سل که در یک باتری یا یک رشته از باتری ها وجود دارد . زمانیکه سلها در حال شارژ یا دشارژ می باشند. Voltage range
غییر در قطبیت طبیعی باتری بر اثر دشارژ بیش از حد Voltage reversal
متوسط ولتاژ باتری در هنگام تخلیه با شدت جریان کم است. Voltage, nominal
نسبت انرژی خروجی از یک سل یا باتری به حجم آن Voltmetric energy density
دانسیته توان باتری Voltmetric power density
آب مقطر ، آب خالص Water,purified
واحد توان الکتریکی معادل یک ژول بر ثانیه. Watt
جوش ، جوش دادن Welding
مدت زمانی که یک باتری می تواند در شرایط شارژ تر باقی بماند. Wet charged stand
دشارژ باتری بعد از فرماسیون Wet formed discharge
مدت زمانی که یک باتری می تواند در شرایط دشارژ مرطوب قرارگیرد قبل از آنکه ظرفیت شارژ از بین برود. Wet shelf life
ظرفیت باتری Working capacity (energy)
ولتاژ باتری هنگامی که یک مصرف کننده الکتریکی به آن متصل می گردد. این ولتاژ از ولتاژ اسمی باتری قدری کمتر می باشد. Working voltage
میزان دشارژ باتری را معمولا به صورت تعداد ساعتی که یک باتری جریان تولید می کند ، بیان می کند. X-hour rate
انرژی خروجی از باتری Yield

بازگشت به بالا
Translate »