برای اطلاع از تاریخ انقضای باتری خریداری شده لطفا شماره بارکد مندرج روی باتری را در کادر زیر وارد کنید
شماره بارکد