LMD250

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 50 تا 60 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD471

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 150 تا 200 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

L1

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت 50 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD261

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 60 تا 65 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD301

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 80 تا 88 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

MF530

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 55 تا 60 آمپر ساعت بکار میرود.

L2

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت های 55 تا 60 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD371

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 100 تا 120 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

MFD261

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 60 تا 65 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

L3

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 66 تا 74 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

دفتر تهران

خیابان میرداماد - میدان محسنی - خیابان شهید شاه نظری - کوچه دوم - پلاک 22 - طبقه 7 واحد 25

تلفن: 02122224416 - 02122223885

فکس: 22920690-021

کدپستی: 1547914463

کارخانه

اصفهان - منطقه صنعتی مبارکه - خیابان هشتم - فاز ۱ - شماره 6

تلفن: (30 خط) 3837-031

فکس: 52373245-031

کدپستی: 8486134411

ایمیل: info@BornaBattery.com

دفتر مرکزی

اصفهان - شرق بزرگراه وحید دستجردی اصفهان سیتی سنتر - طبقه دوم - دفتر مدیریت

تلفن: 5001 داخلی 4120

فکس: 36550527-031

کدپستی: 8169414939

ایمیل: Sales@BornaBattery.com