نحوه ارائه گارانتی

این مورد را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)
1– بررسی‌های اوليه که بايستی توسط مراكز مجازخدمات پس از فروش صورت گيرد:

 

شماره سريال حک شده و برچسب بارکد نصب شده بر روی درب باتری بايستی با شماره سريال و بارکد مندرج بر روی کارت گارانتی مطابقت داشته باشد.(کنترل هر12رقم شماره بارکد باتری الزامی است).

اطمينان از عدم سپری شدن تاريخ دوره گارانتی(مدت اعتبار گارانتي منقضي نشده باشد).

اطمينان از سلامت سيستم برق خودرو (دينام ، آفتامات و...) و اطمينان از اين موضوع که باتری به دليل نقص فنی در سيستم برق خودرو کارایی خود را از دست نداده باشد.

كنترل اينكه ظرفيت و مشخصات فني باتري متناسب با نياز و مصارف خودرو انتخاب شده باشد. بر روي خودرو، سيستم و تجهيزات برقي اضافه نصب نشده باشد و در صورت نصب چنین تجهیزاتی (مشروط به استاندارد بودن ) بایستی نوع ظرفیت باتری انتخابی، متناسب با مقدار آمپر اضافه شده باشد و همچنین

نسبت به تقویت سیستم شارژ خودرو نیز اقدامات لازم انجام شده باشد.

اندازه گيري ولتاژ باتري و بررسي اوليه علت خرابي باتري.

پس از بررسي‌هاي فوق و محرز شدن اينكه نقص فنی باتری در حين فرآيند توليد ايجاد شده‌، مراکز خدمات با رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل می‌توانند باتری مورد نظر را مشمول گارانتی دانسته و ضمن تحويل گرفتن باتری معيوب نسبت به تأمين يک عدد باتری جايگزين مشابه اقدام نمايند.

2– نحوه تعويض باتری توسط مراكز مجاز خدمات پس از فروش و استرداد باتري معيوب:

مراكز مجاز خدمات پس از فروش جهت تعويض باتري مي‌بايد با رعايت موارد ذيل اقدام به تحويل باتري جايگزين نمايند:


درج شماره سريال باتری جديد و تاريخ تعويض( با مهر و امضاء نماينده) در قسمت مشخص شده در نسخه مشتری کارت گارانتی و تکمیل نمودن موارد خواسته شده در نسخه باتری گارانتی و ارسال این نسخه به همراه فاکتور به شرکت برنا باتری.

برداشتن کارت گارانتی از روی باتری نو (جايگزين) و مهر و امضاء نمودن آن مبني بر باطل شدن اين كارت و ارسال کامل آن جهت شرکت برنا باتری به همراه باتری مشمول گارانتی و رعایت موارد مندرج در بند 4-1 فوق.


تبصره 1 : در خصوص باتري‌هايي كه پس از مدتي كاركرد دچار مشكل مشمول شرایط گارانتی مي‌گردند، معادل باقيمانده زمان گارانتی باتری اولیه تاریخ انقضای گارانتی باتری جايگزين را تعیین و درج نموده و مراتب بر روی نسخه مشتری کارت گارانتی باتری معیوب توضيح داده شود.


تبصره 2 : چنانچه باتری در هنگام نصب اولیه بر روی خودرو معيوب باشد، عامل خدمات بايستی بلافاصله و در همان موقع با دفتر مركزي خدمات پس از فروش (اصفهان) تلفنی تماس گرفته و پس از هماهنگی و اخذ مجوز از باتری جایگزین دیگری استفاده نموده و باتری معيوب را به همراه كارت گارانتي باتری به

شرکت برنا باتری ارسال نمايد و بر روی کارت گارانتی توضيح داده شود که باتری در زمان نصب اوليه نقص فنی داشته است.

3 – پس از تعويض باتری‌، مراكزخدمات پس از فروش بايستی اقدامات ذيل را انجام دهند:
 • تکميل اطلاعات مورد نياز که درمتن کارت ضمانتنامه باتری درج شده است.
 • مهرو امضاء نمودن ضمانتنامه باتری مشمول گارانتی.
 • پر نمودن فرم خلاصه اطلاعات باتري‌های برگشتی از جانب عاملین فروش فرم شماره(BOR-F-08-43) مورخ 20/6/90
 • در پایان هر هفته لازم است فرم بند 5-3 ( فرم خلاصه اطلاعات باتری‌های برگشتی از جانب عاملین فروش ) درخصوص باتری‌های گارانتی شده تکمیل و به دفتر مرکزی خدمات پس از فروش برنا باتری در اصفهان به شماره 36550527-031 فکس شود و سپس اصل آن به همراه باتری‌های برگشتی و مدارک مربوط به انبار‌های تست برنا باتری ارسال گردد.
 • در زمان تعویض باتری‌های مشمول شرایط گارانتی‌، لازم است کارت گارانتی باتری معیوب که بصورت دو قسمتی می‌باشد‌، قسمت نسخه مشتری کارت گارانتی تکمیل شده و پس از مهر و امضا تحویل مشتری شده و اطلاعات نسخه مربوط به گارانتی ( کوپن کارت گارانتی ) نیز تکمیل و مهر و امضا شده و به همراه سایر مدارک گارانتی باتری معیوب به شرکت عودت داده شود.
 • در خصوص باتری‌هایی تعویضی مشمول گارنتی که تاریخ اعتبار مدت گارانتی آن‌ها در حال منقضی شدن می‌باشد می‌بایستی قبل از سر رسید شدن تاریخ مذکور مراتب در فرم مربوطه درج و به دفتر مرکزی خدمات پس از فروش اعلام گردند.
 • عاملین فروش موظفند پس از انجام مراحل فوق و پس از گذشت یک ماه از تاریخ اولین باتری تعویض شده و پس از هماهنگی با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش نسبت به ارسال باتری‌های برگشتی به همراه ساير مدارک (فاکتور فروش شماره سریال دار، اصل کارت گارانتی کامل باتری جايگزين و نسخه گارانتی -کارت گارانتی باتری معيوب به صورت مهر شده که کلیه اطلاعات مندرج در کارت تکمیل شده باشد ) با وسيله نقليه مطمئن و داراي بارنامه رسمي به يكي ازانبارهاي تست برنا باتری كه با دفترمركزي هماهنگ كرده‌اند ارسال نمايند.(مسئوليت مفقود شدن احتمالي محموله‌هايي كه با خرده بار يا با اتوبوس ارسال مي‌گردد بر عهده فرستنده مي‌باشد).


بديهی است باتری‌های برگشت شده از جانب مراكز خدمات پس از فروش، در سالن تست شرکت برنا باتري مورد تست و بازرسی فنی قرار گرفته و بهای آن بخش از باتری‌هايي که نقص فنی آن مورد تأييد بوده و مشمول شرایط گارانتی می‌گردند، به حساب بستانکاری خريدار منظور و مراتب به اطلاع عامل فروش مورد نظر خواهد رسيد.

4- عدم پذيرش گارانتی برخی از باتری‌های برگشتی از جانب مراكز خدمات پس از فروش:

مسئولين محترم مراكز مجاز خدمات پس از فروش موظف به رعايت حقوق و منافع مصرف کننده و توليد كننده بوده و در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل باتری برگشتی مشمول گارانتی نخواهد شد، در ضمن موارد ذيل نيز از جمله مواردی است که مشمول گارانتی نمی‌گردد و شرکت برنا باتری تعهدی در اين موارد نخواهد داشت:

 • عدم تکميل صحيح و کامل كارت گارانتي و يا فرم گزارش باتری برگشتی و يا داشتن كسر مدرك.
 • عدم هماهنگي و عدم ارسال به موقع کارت گارانتی و يا فرم گزارش باتری برگشتی به همراه باتری‌های برگشتی و یا عدم فکس فرم‌های باتری برگشتی در پایان هر هفته.
 • استرداد(حمل) باتری‌های برگشتی به انبارهاي تست شركت برنا باتری مستلزم هماهنگی قبلی با مسئولين خدمات پس از فروش شرکت برنا باتری واقع در دفتر مرکزی اصفهان بوده و در غير اين صورت سالن‌هاي تست شركت تعهدی در خصوص تحويل گرفتن باتری‌های برگشتی ندارند و هزينه رفت و برگشت چنين باتري‌هايي برعهده فرستنده می‌باشد.
 • دفاتر مجاز خدمات پس از فروش برنا در سراسر كشور مجاز به ارائه خدمات گارانتي به مالكين خودروهايي كه خودرو آن‌ها داراي گارانتي معتبر از خودروسازان كشور است نمي‌باشند و بايستي اينگونه مراجعين را به نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش خودروسازان در همان شهرستان هدايت نمايند، تا خدمات گارانتي به ايشان ارائه شود.


رعايت و اجراي كامل مفاد اين دستورالعمل براي كليه مراكز خدمات پس از فروش محصولات اين شركت الزامي بوده و مشتريان محترم در صورت داشتن هرگونه مشکل‌، ابهام، سوال و یا نارضایتی می‌توانند از طريق شماره تلفن (داخلی 4123) 5001-031 با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت برنا باتری مراتب را به اين شرکت اعلام تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی و اقدام لازم صورت گيرد.

دفتر تهران

خیابان میرداماد - میدان محسنی - خیابان شهید شاه نظری - کوچه دوم - پلاک 22 - طبقه 7 واحد 25

تلفن: 02122224416 - 02122223885

فکس: 22920690-021

کدپستی: 1547914463

کارخانه

اصفهان - منطقه صنعتی مبارکه - خیابان هشتم - فاز ۱ - شماره 6

تلفن: (30 خط) 3837-031

فکس: 52373245-031

کدپستی: 8486134411

ایمیل: info@BornaBattery.com

دفتر مرکزی

اصفهان - شرق بزرگراه وحید دستجردی اصفهان سیتی سنتر - طبقه دوم - دفتر مدیریت

تلفن: 5001 داخلی 4120

فکس: 36550527-031

کدپستی: 8169414939

ایمیل: Sales@BornaBattery.com